Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Miljöpolicy

HEM / Om Swereco / Miljöpolicy

Syfte

Swereco AB ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Swereco ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:       

 • Internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten.
 • Externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra produkter.

1. Mål

Swereco AB ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar i enlighet med bolagets ledningssystem.

2. Medel – ett systematiskt arbete

Ett systematiskt miljöarbete i Swereco innebär att:

 • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Swerecos miljöarbete. 
 • VD tillsammans med ledningen formulerar årliga konkreta mål för Swerecos miljöarbete. 
 • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete. 
 • VD tillsammans med ledningen ansvarar för att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras. 
 • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande. 
 • Kvalitetsansvarig på Swereco gör årliga utvärderingar och revisioner av Swerecos miljöarbete i samband med revision av bolagets ledningssystem.

3. Utgångspunkter och principer

 • Att vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn.
 • Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder.

4. Åtaganden och Insatser

Swerecos miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser:

 • Att vi så långt det är möjligt undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial. 
 • Att vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt, genom att exempelvis släcka lampor och inte låta datorer stå i vänteläge när arbetsdagen är slut. 
 • Att arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, exempelvis kollektivtrafik till och från arbetet, e-post och videokonferenser istället för egen bil, vanlig post och resor till och från möten.  
 • Att kontinuerligt utvärdera miljöaspekterna kopplade till vår produktdistribution.  
 • Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontorsutrustning. 
 • Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper och kartong, batterier, elskrot, engångsglas etc. 
 • Att vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering samt att detta prioriteras framför exempelvis tillgänglighet och pris.  
 • Att vi bara skriver ut nödvändiga dokument och där det är möjligt använder oss av dubbelsidig utskrift.

5. Mål för miljöarbete perioden/verksamhetsåret

Swerecos miljömål presenteras och följs upp inom ramen för bolagets ledningssystem och dess riktlinjer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta gärna del av vårt nyhetsbrev. Det ger dig senaste nytt om våra samarbeten, nya produkter och annat viktigt att veta

Kontakt

Swereco AB
Kistagången 20b, plan 3
164 40 Kista

order@swereco.com
Org.nr: 559233-9807

Kvalitet & märkning

CE-märkning enligt standard för Medicintekniska produkter klass 1

Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001 och miljö SS-EN ISO 1400

Copyright © 2021 Swereco AB  |  SitemapCookies

Powered by Sitesmart